Vitajte na oficiálnej stránke materskej školy „MARGARÉTKA“

Naša MŠ „Margarétka“ je na ulici Gašpara Haina v tichej, pokojnej časti mesta, mimo dopravného ruchu, obklopená zeleňou záhrad a zvýhodnená blízkosťou prírody. Komplex štvortriednej MŠ tvorí účelová trojpavilónová budova prepojená spojovacou chodbou a školský viacúčelový areál.

V prvom pavilóne sú zriadené dve triedy pre najmladšie deti vo veku od 2,5 - 4 rokov. K dispozícii majú dva centrálne priestory, ktoré spĺňajú funkciu herne, jedálne i spálne, dve samostatné šatne a zariadenia na osobnú hygienu detí.

Druhú – hospodársku budovu tvorí kuchyňa, pracovňa riaditeľky školy, ekonomické oddelenie, kancelária vedúcej školskej jedálne.

V tretej budove sú dve triedy. Na prízemí pre deti vo veku 4 - 5 rokov, na poschodí pre deti predškolského veku. Podlažia sú spojené vnútorným schodišťom. Obe triedy majú k dispozícií dva veľké priestory, ktoré sú stavebne oddelené. Jeden plní funkciu herne s pracovnými kútikmi a druhý sa využíva na spoločné pohybové aktivity, cvičenia, či hry. V odpoludňajších hodinách plní funkciu spálne. Kapacite tried sú prispôsobené detské šatne i sociálne vybavenie.

Exteriér materskej školy tvorí pozemok rozčlenený na trávnatú plochu s lavičkami, besiedkami slúžiacimi na oddych a relaxáciu detí. Plocha detského ihriska zariadená preliezačkami, hojdačkami, šmýkačkami, kolotočom, používa sa na zdolávanie prekážok a pohybové aktivity na náradí. Voľný priestor sa využíva na spoločné pohybové aktivity na kolobežkách, trojkolkách a bicykloch. Súčasťou školskej záhrady sú aj tri pieskoviská, a výtvarný kútik v altánku. Celý školský areál je oplotený a všetky detské atrakcie splňujú bezpečnostné i zdravotné požiadavky.